A) Odstoupení od smlouvy/výměna zboží

 1. Jste-li spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem skladě.
 2. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 3. Tuto možnost můžete využít i v případě požadavku na výměnu produktů (změnu velikosti).

Jak postupovat?

 • Rozhodnete-li se vrátit produkt/produkty ve 14denní lhůtě, kontaktujte nás na mailu info@pradlotrendy.cz, obratem vše vyřídíme. Stejný postup je i v případě, kdy chcete zboží vyměnit. 
 • Následně, po našem potvrzení, je nutné zboží zaslat na adresu: Gadgets House, s.r.o., Poděbradská 56, 198 00  Praha 9. Do balíčku nezapomeňte přiložit vyplněný formulář k odstoupení od smlouvy!

B) Reklamace

 1. Kupující ( dále jen Spotřebitel) může pro vyřízení reklamačních náležitostí využít mail info@pradlotrendy.cz.
 2. E-shop jako Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
 3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
 4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.
 5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
 8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě

Jak postupovat?

 • Máte-li oprávněné důvody k reklamaci produktu/produktů, kontaktujte nás na mailu info@pradlotrendy.cz, obratem zašleme adresu, na kterou je nutné zboží odeslat a informace k dalšímu postupu.